Film Volanie režiséra Erika Prausa práve získal cenu VIA EUROPA ako najlepší film o európskom kultúrnom dedičstve na 21. MFF Etnofilm Čadca. Cena bola udelená za objavné a metaforické spracovanie premien, zduchovnenia a životných hodnôt, ktoré sa stali piliermi európskej civlizácie. 21. ročník festivalu mal netradičný charakter – prebiehal online. Do súťaže bolo prihlásených 110 filmov z 36 krajín sveta. Z ceny sa veľmi tešíme.